מדיניות פרטיות

מטרת מסמך זה הינה להסביר את מדיניות פרטיות המשתמשים באתר אבישג אמיר נפרדים מהכאב ו/או אתר סדנופש בקרואטיה, להלן – "החברה" וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה, על ידי המשתמשים באתר.

 

 1. פרטייך האישיים ו/או מידע אישי ו/או פרטי זיהוי, להלן - "מידע אישי", אשר החברה מקבלת ממך בעת ההזמנה, נועדו לצורך רכישת הקורסים ו/או סדנופש.

 

2. המידע האישי, כמו גם מידע על רכישות באתר, להלן - "המידע", יישמרו במאגר המידע של האתר בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות, התשל"א - 1981, וייעשה בהם שימוש על פי הוראות סעיף זה ו/או על פי הוראות כל דין.
 

3. סליקת כרטיסי האשראי של רוכשים דרך האתר מתבצעת באמצעות ספק הסליקה והחברה אינה שומרת פרטי כרטיסי אשראי שנמסרו על ידי משתמשי האתר.
 

4. חלק מן השימושים באתר ו/או השירותים הניתנים באתר מצריכים הרשמה אשר במסגרתה תידרשי למסור פרטים אישיים, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, כגון שמך המלא וכתובת הדוא"ל שלך, להלן - "ההרשמה". על כן, הנך מצהירה בזאת כי הפרטים האישיים אשר נמסרים לחברה במהלך ההרשמה נעשים מרצונך החופשי ובהסכמתך.
 

5. החברה תהא רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני, דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת - בזק ושידורים, תיקון מס' 40, התשס"ח-2008, "חוק הספאם". החברה רשאית להשתמש במידע שתמסרי באתר, ליצירת קשר איתך במקרה הצורך, בהתאם להוראות חוק הספאם.
 

  6. החברה מקדישה משאבים ונוקטת באמצעי אבטחה שונים למניעת חדירה למחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר, על מנת לסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים באתר. עם זאת, אין החברה יכולה לאבטח את מחשבי החברה ו/או מאגר המידע של האתר אבטחה מושלמת מפני חדירות בלתי מורשות ושימוש אסור במידע. על כן, הנך מצהירה בזאת כי לא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעם החברה עקב חדירות בלתי מורשות כאמור ו/או גילוי ו/או שימוש במידע הנובע מחדירות בלתי מורשות כאמור. אנו ממליצים לך לנקוט בכל אמצעי הזהירות האפשריים להגנת המידע בעת פעילותך באינטרנט. לדוגמא, שינוי הסיסמאות שלך לעיתים קרובות, שילוב של אותיות ומספרים בעת יצירת סיסמאות וכן וודאי שאת משתמשת בדפדפן מאובטח.

 

7. המידע הנמסר על ידך כפוף להוראות מדיניות הגנת הפרטיות בהסכם ו/או הדין, החברה תימנע ככל האפשר, ממסירת מידע לצדדים שלישיים במודע, למעט לחברת הסליקה וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שביצעת באתר, אלא אם תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או אם תעמוד החברה בפני איום שינקטו כנגדה צעדים משפטיים, פליליים או אזרחיים, בגין פעולות שביצעת באתר. במקרה זה רשאית החברה למסור את פרטייך לצד הטוען כי נפגע ממך ו/או בהתאם להוראות הצו השיפוטי, ללא כל הודעה מוקדמת.
  

8. הנך זכאית לעיין במידע שנאסף ומוחזק על ידי החברה בהתאם לתנאי שימוש אלו על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א -1981. בנוסף, אם המידע שבמאגרי החברה משמש לצורך פנייה אישית אליך, "פניה בהצעה מסחרית", כי אז את זכאית על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אלייך יימחק ממאגר המידע. החברה תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות אליך בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לחברה לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שביצעת באתר החברה - יוסיף להישמר בחברה על פי דין, אך לא ישמש לצורך פנייה אישית אליך, "פניה בהצעה מסחרית".

 

9. החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לצורך פנייה אישית אליך, "פניה בהצעה מסחרית" לצורך פנייה אישית אליך, "פניה בהצעה מסחרית" בהוראות שעניינן השימוש במידע שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר.

 

מסמך זה רשום בלשון נקבה אולם מיועד ויפה גם למשתמש ממין זכר.

 

כן, אני רוצה להיפרד מהכאב!!!


חיפוש

גלריה

צור קשר

 כתובת: קרית טבעון

 דואר אלקטרוני

  תמיכה באתר: dov1800@gmail.com

 

JoomShaper
Скачать бесплатно темы Joomla. Плагины Joomla на joomlaru.com _j18__